KREATIV Café

Magyarország vezető kreatív portálja

Intelligencia típusok a grafológiában

ImageMost ismét tanuljunk egy kicsit! Gyakran esik szó írásaimban arról, hogy az író embernek milyen az intelligencia típusa.

Azért mutatom be részletesen ezt a területet a Kedves Érdeklődőknek, mert ez a személyiség egyik igen fontos alappillére.

Michel De Grave Párizsban élő grafológus, szociológus  új módszert dolgozott ki, mely szerint négy intelligencia fajtát lehet elkülöníteni a kézírás alapján, e szerint négy intelligencia típusba sorolható az emberek többsége. Vannak azonban u.n. kevert típusok, ahol a domináns vonásokat érdemes kiemelni és a további vizsgálódás dönti el, hogy még milyen kiegészítő intelligencia típus van jelen az írásban, illetve a személyiségben.

A képességek kiaknázásának kulcsa a személyiség szerkezetében rejlik. Ez nem határozható meg csupán a már korábban ismert IQ-val, mert egy alacsony intelligencia hányadossal rendelkező ember is kaphat szárnyakat, ha pld. erősen motivált, valamilyen feladat elvégzésére. Ennek az ellenkezője is igaz, mert hiába magas az IQ,, ha nincs valakiben jelen pld. az  érzelmi intelligencia (EQ).

Az intelligencia típusok feltárása elsősorban a pályaalkalmasság vizsgálatában jelenthet nagy segítséget, mert túl a humán-reál csoportosításon, a személyiség  mélyebb rétegeinek megismerését teszi lehetővé.

Nézzük tehát végig azokat a típusokat, melyeknek Michel De Grave már kidol-gozta a grafológiai adaptációját:

1.KONKRÉT INTELLIGENCIA TÍPUS
Image

Az ilyen kézírással író emberek aktivításban érzik jól magukat. Keresik és kedvelik a tárgyakkal és a természettel való kapcsolatot, kézügyességük fejlett, ezért vonzzák is őket a kézműves tevékenységek, a műszaki pályák.
Reálisak, materialista beállítottságúak, a hasznosság vezérli őket. A kézzelfog-ható bizonyítékokat fogadják el. Emlékezetük képi, ezért jól tájékozódnak a térben.

Kézírásukra jellemző, hogy formailag egyszerű, kifejezetten sablonkövető és pontos, precíz a kidolgozottság. Mozdulataik kontrolláltak, vonalaik teltek, nyomatékuk erős és szabályos. Az írás mérete kicsi vagy közepes, dőlése szabályos.


2.SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA TÍPUS
Image

Ennél a típusnál az emberi kapcsolatok kialakítása jelenti a fő motivációt. Em-pátiával rendelkezik és jó a problémamegoldó képessége. Nyitottan fordul em-bertársai felé, szívesen vállal segítő munkát. Harmóniára törekszik, mert érzé-keny és alkalmazkodó. Könnyedén illeszkedik be a különböző  közösségekbe.

Kézírásukra az ívelt, girlandos vonalvezetés jellemző, a vonal mázolt, hajlékony, „folyékony”. Általában a jobbrahaladás és az enyhe gyorsaság  miatt a jobbra-dőltség is jelen van. A sebesség szabályos, az írás kötött (vagy csoportosan kö-tött), A térelosztás szellős és világos.

3. ABSZTRAKT INTELLIGENCIA TÍPUS
Image

Fejlett a verbális intelligenciájuk, árnyaltan fejezik ki magukat. Váratlan hely-zetekben jól feltalálják magukat. Õk már elszakadnak a tárgytól, sokkal jobban vonzódnak az elméletekhez, az ideák, az ötletek és az elméleti tudás világában élnek.  Fejlett a szóbeli és számbeli memóriájuk.
Általában idealisták, bár a racionális bizonyítékokat jobban elfogadják. Jó a kapcsolatteremtő képességük, de ennek ellenére nem jellemző az érzelmi intelli-gencia jelenléte személyiségükben.
Két féle iránya lehet az Absztrakt intelligenciának az analitikus (kötetlen írásmód) és a logikus (kötött írásmód).

Kézírásukra jellemző a szabálytalan, vibráló mozdulatvezérlés és ingadozó se-besség, hajlékonyság, gyenge nyomás, tiszta vonal. Formailag a kombinációk és a fonalas kőtések  dominálhatnak. A dőlés enyhén változó, a függőleges körül hullámzik.
A betűk kicsik és egyszerűsítettek, a fehér felület dominál. A térelosztásnál spon-taneitás jellemző. Az írás gyors, élénk az alapvonalat nem tartja.

4.INTUITÍV INTELLIGENCIA TÍPUS    
Image

Az ilyen intelligencia típussal bíró emberek nagyon kreatívak, eredeti a látás-módjuk. Hirtelen tudatosulnak bennük a lényeges dolgok, ezeket nem lehet aka-rattal létrehozni, de amikor jön, nagyon gyorsan és hirtelen „esik be”, mint pld. Az alkotó művészeknél  az ihlet, vagy a humoristáknál a poén.
Fontos, hogy tapasztalatokra támaszkodjon, mert különben elszakadhat a való-ságtól és ténybeli tévedések forrása, lehet.
Az ilyen gondolkodású embereknek nagy szükségük van a szabadságra, mert a korlátozások letörik alkotó kedvüket. Kifejezetten művészi pályára alkalmasak.

Kézírásukban jellegzetes a fehér felület (a papír) túlsúlya, gyakori az eredeti, vagy a stilizált formák megjelenése. A vonal könnyed nyomású, reliefes, ívelt. Álló jellegű és változó méretű. Az egész írást a szabálytalanság uralja, mert semmilyen korlátot nem képesek  figyelembe venni.

Továbbra is várom a Kedves Érdeklődők kérdéseit a Kérdezz-felelek rovatban!

Pilisvörösvár, 2009. január 9.
    

                            Utasi Ilona
                            (30 476 0009)
 

 A cikkekben szereplő sablonok a fenti menüpont alatt és itt, a SABLONOK oldalon találhatók. A cikkben szereplő sorszám alapján tudod beazonosítani.

 

 

 

Hírlevél

 

Videó

Loading ...