KREATIV Café

Magyarország vezető kreatív portálja

Ki hogyan szeret III. / Grafológia

GarfológiaUtasi Ilona szakértőnk írása


Lassan búcsúzik a nyár, és remélhetőleg elmélyülnek a nyári ismeretségek. Ilyenkor már a megismerés igénye is mélyebb, mert a „hogyan tovább” kérdé-sét meghatározza a tartós kapcsolatban való viselkedés.
Az érzelmi összekapcsolódás, a lélek komfortérzete azon múlik, hogy mennyire tudunk együtt „rezegni” társunkkal, az ”adóvevő „ készülék működése a felekben mennyire zökkenő mentes.

Még a számunkra hibának tűnő tulajdonságokat is fel lehet dolgozni és esetleg javunkra fordítani, ha a tudatosság fényében vizsgáljuk meg. Ehhez a vizsgáló-dáshoz szeretnék újabb segítséget nyújtani a grafológia segítségével a Kedves Érdeklődőknek az alábbiakkal:

Ha a partner kézírására tekintve a vonalak természetes, közepesen feszes és ol-vasható írásképet hoznak létre, a formák kidolgozottak, a sorok egyenesek, akkor egy figyelmes, természetes, alkalmazkodó és gyakorlatias ember képét mu-tatják.

Akik a lelki hűséget, az elköteleződést tartják fontosnak, azok az egymás mellett lévő kettős mássalhanzók („tt”, „ll”, „kk” stb.) egyformaságára figyeljenek vá-lasztottjuk írásában. Természetesen ilyen esetben az íráskép is rendezett, harmó-nikus, nincsenek benne nagyobb szárkilengések.

A szexuális hűség és összetartozás a „gy” betű megformálásából látható a leg-jobban. A „g” magát az író személyt, az „y” pedig a társat jelképezi. Ha a „gy”
betűk a szöveg elejétől a végéig egyformák, akkor a személy vélhetően egy partnerhez kötődik.
Ám, ha a „g” és az „y” betűk magasságában, kötöttségében, távolságában, va-lamint alsó hurkos  részük jellegében nagyok az eltérések, az illető valószínűleg eltérő jellegű kapcsolatokkal rendelkezik. Ez utóbbi esetben a kézírás egészére is a változékonyság jellemző, mert az ilyen ember az, akit a „változatosság gyönyörködtet...”

Ha a kézírásban erős a betűk közötti kötöttség, a sorok és a szavak között kicsi a távolság és végvonalai fűzéresek, lágyak egy erős kötődési igénnyel rendelkező emberrel találkoztunk, aki a magányt kerüli, társaságra vágyó.


Amikor a betűk dőlése az egész kézírásban végig azonos (lehetőleg enyhén jobbra) a sorok egyenesek, a bal margó sem hullámzik, egy érzelmileg stabil, kiszámítható viselkedésű és kiegyensúlyozott társat találtunk.

Előfordul, hogy az u.n. kötetlen (nyomtatott) Írással találkozunk, ahol még a szavak, sorok távolsága is nagy, joggal gondolhatunk alkalmazkodási problé-mákra, különcködő hajlamú, aprólékos emberre, aki az érzelmeit elrejti, vagy képtelen kimutatni.

Kemény és nehéz emberrel állunk szembe, ha a betűk kötése szöges, erős a nyomás, horgokkal, kampókkal indulnak a szavak, vagy tőrszerű a végvonal és az írásban a betűk balra dőlnek. Ilyen esetben semmi remény  vélemény különb-ség esetén a kompromisszumra és az engedékenyebb fél gyakran szenved a meg nem értettség érzésétől.

Természetesen egy párkapcsolat működése sokkal bonyolultabb és egyedibb annál, mint ahogy ezt a három részes kis grafológiai megközelítésünk tükrözi.
Sok függ ugyanis attól, hogy a másik embernek mekkora a tolerancia szintje, milyen fejlett az érzelmi intelligenciája, mit képes elfogadni társától annak érdekében, hogy kapcsolatuk továbbra is harmonikusan működjön. Erre csak mindkét fél kézírásának vizsgálata adhat pontos választ.

Utasi Ilona
30 476 0009
kihogy
Pilisvörösvár, 2010. augusztus 22.
 

 A cikkekben szereplő sablonok a fenti menüpont alatt és itt, a SABLONOK oldalon találhatók. A cikkben szereplő sorszám alapján tudod beazonosítani.

 

 

 

Hírlevél

 

Videó

Loading ...